Zginany przekrój żelbetowy - EC2

Procedura pozwala wyznaczyć potrzebne zbrojenie przekroju prostokątego zgodnie z PN-EN 1992-1-1.

Opis:

belka

Geometria:

b (mm):
h (mm):
a1 (mm):
a2 (mm):

Materiał:

klasa stali:
klasa betonu:

Parametry:

My (kNm):


Założenia w procedurze obliczeniowej:
+ Częściowy współczynnik bezpieczeństwa stali: 1,15.
+ Częściowy współczynnik bezpieczeństwa betonu: 1,4.
+ Obliczenia wg metody uproszczonej.