Zginany przekrój żelbetowy - EC2

Procedura pozwala wyznaczyć szerokość rys zginanego przekroju prostokątego zgodnie z PN-EN 1992-1-1.

Opis:

belka

Geometria:

b (mm):
h (mm):
a1 (mm):

Materiał:

klasa stali:
klasa betonu:
średnica prętów:

Parametry:

As1 (cm2):
As2 (cm2):
Mquasi-stała (kNm):
Mkrótk./Mdług.


Założenia w procedurze obliczeniowej:
+ Częściowy współczynnik bezpieczeństwa stali: 1,15.
+ Częściowy współczynnik bezpieczeństwa betonu: 1,4.
+ Otulina 'a' do środka ciężkości prętów zbrojeniowych.
+ Mkrótk./Mdług. oznacza stosunek momentów od obc. krótko i długotrwałych.