Zakotwienie prętów - EC2

Procedura pozwala wyznaczyć potrzebną długość zakotwienia prętów zgodnie z PN-EN 1992-1-1.

warunki

Dane:

średnica pręta(mm):
klasa stali:
klasa betonu:
η1:
η2:
αi:Założenia w procedurze obliczeniowej:
+ η1 zależny od warunków przyczepności pręta w czasie betonowania(dobre warunki:η1=1; inne przypadki η1=0,7).
+ η2 zależny od średnicy pręta (Φ ≤ 32mm η2=1,0; Φ > 32mm η2=(132-Φ)/100;
+ α1...7 - współczynniki redukcyjne wg PN-EN 1992-1 Tablica 8.2.

tablica 8.2

Literatura:
[1] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.