Drewno wg PN-EN-338

Drewno wg eurokodu

Klasy wytrzymałości – wartości charakterystyczne dla krajowego drewna sosnowego i świerkowego litego o wilgotności 12%. PN-EN-338:2004 Drewno konstrukcyjne.

rodzaje właściwości ozn. Klasy drewna konstrukcyjnego litego
C14 C16 C18 C20 C22 C24 C27 C30 C35 C40 C45 C50
wytrzymałość [MPa]
zginanie fm,k 14 16 18 20 22 24 27 30 35 40 45 50
rozciąganie wzdłuż włókien ft,0,k 8 10 11 12 13 14 16 18 21 24 27 30
rozciąganie w poprzek włókien fvt,90,k 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
ściskanie wzdłuż włókien fc,0,k 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 29
ściskanie w poprzek włókien fc,90,k 2,0 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2
ścinanie fv,k 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 2,5 2,8 3,0 3,4 3,8 3,8 3,8
sprężystość [GPa]
średni moduł spręż.wzdłuż włókien E0,mean 7 8 9 9,5 10 11 11,5 12 13 14 15 16
5% kwantyl mod. spręż. wzdłuż włókien E0,05 4,7 5,4 6,0 6,4 6,7 7,4 7,7 8,0 8,7 9,4 10,0 10,7
średni moduł spręż. w poprzek włókien E90,mean 0,23 0,27 0,30 0,32 0,33 0,37 0,38 0,40 0,43 0,47 0,50 0,53
średni moduł odksz. postaciowego Gmean 0,44 0,5 0,56 0,59 0,63 0,69 0,72 0,75 0,81 0,88 0,94 1,00
gęstość [kg/m3]
wartość charakterystyczna ρk 290 310 320 330 340 350 370 380 400 420 440 460
wartość średnia ρmean 350 370 380 390 410 420 450 460 480 500 520 550Klasy trwania obciążenia wg PN-EN 1995-1-1


Klasy użytkowania konstrukcji drewnianych:

Klasa1

- charakteryzuje się wilgotnością materiału odpowiadającą temp. 20 ° C i wilgotnością względną otaczającego powietrza przekraczającą 65% tylko przez kilka tygodni w roku (w klasie 1 przeciątna wilgotność większości gatunków drewna iglastego nie przekracza 12%)

Klasa2

- charakteryzuje się wilgotnością materiału odpowiadającą temp. 20 ° C i wilgotnością względną otaczającego powietrza przekraczającą 85% tylko przez kilka tygodni w roku (w klasie 2 przeciątna wilgotność większości gatunków drewna iglastego nie przekracza 20%)

Klasa3

- odpowiadająca warunkom powodującym wilgotność drewna wyższą niż odpowiadająca klasie użytkowania 2.


Klasy trwania obciążenia
Klasa
Czas trwania
Przykłady
Stałe ponad 10 lat
ciężar własny
Długotrwałe 6 miesięcy - 10 lat
obciążenie magazynu (składowanie)
Średniotrwałe 1 tydzień - 6 miesięcy
obciążenie użytkowe, śnieg
Krótkotrwałe
mniej niż 1 tydzień
śnieg i wiatr
Chwilowe wiatr, obciążenie awaryjneObciążenie śniegiem → Obciążenie średniotrwałe

Obciążenie wiatrem → Obciążenie krótkotrwałe


Tab. 3.1 Wartość współczynnika kmod(dla drewna litego).

Norma Klasa
użytkowania
Klasa trwania obciążenia
działanie
stałe
działanie
długotrwałe
działanie
średniotrwałe
działanie
krótkotrwałe
działanie
chwilowe
EN 14081-1
1 0.60 0.70 0.80 0.90 1.10
2 0.60 0.70 0.80 0.90 1.10
3 0.50 0.55 0.65 0.70 0.90Literatura:

[1] PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

[2] PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania ogólne -- Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

[3] PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Postanowienia ogólne – Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.

[4] PN-EN 338:2011. Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymałości.