Obciążenie śniegiem

Procedura pozwala wyznaczyć wartości obciążenia śniegiem wg PN-EN 1991-1-3.


Dane:

Strefa wg NB.1:
Ce:
A (m.n.p.m.):
α (0° - 90°):

Dobór współczynnika ekspozycji Ce wg PN-EN 1991-1-3 :

- wystawiony na działanie wiatru (Ce = 0,8) – płaskie obszary bez przeszkód, otwarte ze wszystkich stron, bez osłon lub z niewielkimi osłonami uformowanymi przez teren, wyższe budowle lub drzewa;

- normalny (Ce = 1,0) – obszary, na których (z powodu ukształtowania terenu) nie występuje znaczne przenoszenie śniegu przez wiatr na budowle;

- osłonięty od wiatru (Ce = 1,2) – obszary, na których rozpatrywana budowla jest znacznie niższa niż otaczający teren albo otoczona wysokimi drzewami lub wyższymi budowlami (w przypadku budynków osłoniętych przed działaniem wiatru).Założenia w procedurze obliczeniowej:
+ A = wysokość nad poziomem morza (m).
+ Współczynnik termiczny Ct = 1,0.
+ Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γf= 1,5.


Literatura:
[1] Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem (tabele, rysunki).

strefy-obciazenia-sniegiem