Zasady konstruowania słupów żelbetowychLiteratura:

[1] Opracowanie: mgr inż. Joanna Wojtas, Wydział Architektury, Politechnika Gdańska.