Obciążenie wiatrem

Procedura pozwala wyznaczyć wartości obciążenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4.


strefy-wiatrowe-polska

Dane:

Strefa wg NA.1:
Kategoria terenu:
z (m): -wys. nad poziomem gruntu
A (m.n.p.m.): -wys. nad poziomem morzaDobór kategorii terenu wg PN-EN 1991-1-4 (Załącznik A1).

KATEGORIA TERENU 0 Morze, obszar brzegowy otwarty na morze.

KATEGORIA TERENU I Jeziora albo obszary z pomijalną niewielką roślinnością i bez przeszkód.

KATEGORIA TERENU II Obszary z niską roślinnością, taką jak trawa, oraz pojedynczymiprzeszkodami (drzewa, budynki) oddalonymi od siebie na odległość nie mniejszą niż 20 ich wysokości.

KATEGORIA TERENU III Obszary regularnie pokryte roślinnością albo budynkami lub z pojedynczymi przeszkodami oddalonymi od siebie na odległość nie większą niż 20 ich wysokości (jak wsie, tereny podmiejskie, stałe lasy).

KATEGORIA TERENU IV Obszary, na których przynajmniej 15% powierzchni pokrywają budynki o średniej wysokości przekraczającej 15 m.


Założenia w procedurze obliczeniowej:
+ Częściowy współczynnik bezpieczeństwa γf= 1,5.


Literatura:
[1] Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie wiatrem (tabele, rysunki).