Element stalowy - EC3

Procedura pozwala wyznaczyć nośność stalowego (zginanie + ściskanie) elementu zgodnie z PN-EN 1993-1-1.

Opis:

stal dwuteownik

Geometria:

Profil:
lcr,y (mm):
lcr,z (mm):
lzwich (mm):

Materiał:

klasa stali:

Parametry:

NEd (kN):
My,Ed (kNm):
Zwichrzenie:
Typ momentu:
wykres moment


Założenia w procedurze obliczeniowej:
+ lcr,y - długość wyboczeniowa względem osi yy
+ lcr,z - długość wyboczeniowa względem osi zz
+ lzwich - długość zwichrzeniowa elementu
+ NEd - siła ściskająca w elemencie
+ My,Ed - moment zginający względem osi yy
+ Zwichrzenie 'Nie' - element zabezpieczony przed zwichrzeniem
+ na podstawie typu wykresu momentów dobierane :C1, C2, kc