Drewno, zginany i ściskany przekrój prostokątny - EC5

Procedura pozwala wyznaczyć nośność przekroju prostokątego z drewna litego (zginanie + ściskanie) zgodnie z PN-EN 1995-1-1.

Opis:

Geometria:

b (mm):
h (mm):
l (mm):
lcry (mm):
lcrz (mm):

Materiał:

klasa drewna:

Parametry:

kmod:
Nściskanie (kN):
My (kNm):
rodzaj belki:
Tab. 3.1 Wartość współczynnika kmod(dla drewna litego).

Klasa
użytkowania
Klasa trwania obciążenia
działanie
stałe
działanie
długotrwałe
działanie
średniotrwałe
działanie
krótkotrwałe
działanie
chwilowe
1 0.60 0.70 0.80 0.90 1.10
2 0.60 0.70 0.80 0.90 1.10
3 0.50 0.55 0.65 0.70 0.90drewno

Założenia w procedurze obliczeniowej:
+ Wyboczenie na podstawie smukłości elementu zgodnie z PN-EN 1995-1-1.
+ Obciążenie przyłożone do górnej powierzchni ściskanej elementu.