Ścinany przekrój żelbetowy - EC2

Procedura pozwala wyznaczyć potrzebne zbrojenie przekroju prostokątego zgodnie z PN-EN 1992-1-1.

Opis:

belka

Geometria:

b (mm):
h (mm):
a1 (mm):
As1 (cm2):
Φ strzemion:
n-cięte:

Materiał:

klasa stali:
klasa betonu:

Parametry:

VEd(kN):

Założenia w procedurze obliczeniowej:
+Częściowy współczynnik bezpieczeństwa stali: 1,15.
+Częściowy współczynnik bezpieczeństwa betonu: 1,4.
+Zbrojenie As1 musi być zakotwione na pełną długość na podporze.